Vitajte na eshope Orto-pomôcky
Zákaznícka podpora:+421910860725

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti MediPark s.r.o. so sídlom: Hlavná 67, 900 42 Miloslavov, IČO: 51803615, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 129608/B

1 Informácie o spoločnosti MediPark s.r.o.
1.1 Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti MediPark s.r.o. (ďalej len ako
„spoločnosť“) upravujú zásady spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť MediPark s.r.o. a to:
1.1.1 návštevníkov (ďalej len ako „návštevník“) webových stránok www.orto-pomocky.sk (ďalej len „webové stránky“),
1.1.2 najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len ako „užívateľ“),
1.1.3 a zákazníkov spoločnosti MediPark s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových
stránok spoločnosti objednávku (ďalej len ako „zákazník“).
Tieto pravidlá zároveň v článku 7 nižšie obsahujú poučenia a oznámenia dotknutým osobám o ich právach v súvislosti s poskytnutím osobných údajov.
1.2 Spoločnosť MediPark s.r.o. je pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
1.3 Zodpovednou osobou v zmysle v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov a teda osobou ktorá plní úlohy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Bc. Ladislav Bučík, mail: eshop@orto-pomocky.sk, telefónne číslo: 0910860725.
2 Rozsah spracovávaných údajov
2.1 Spoločnosť MediPark s.r.o. spracováva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch, ktoré boli spoločnosti poskytnuté zákazníkmi:
2.1.1 pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky na webovej stránke,
2.1.2 údaje zo stránky https://www.facebook.com/profile.php?id=61553794167532
2.1.3 údaje cookies
2.2 Poskytnutými dátami sú: e-mailová adresa v prípade užívateľa a v prípade zákazníka meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a platobné údaje. Užívatelia môžu uviesť aj adresu
doručenia/zamestnania, poznámku o možných časoch doručenia.
2.3 V prípade registrácie prostredníctvom sociálnej siete https://www.facebook.com/profile.php?id=61553794167532  sprístupníte spoločnosti údaje z Vášho verejného profilu, dátum narodenia, aktuálny pobyt a emailovú adresu. Súčasťou verejného profilu na Facebooku je meno a priezvisko, profilový a titulný obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa príslušných nastavení sociálnej siete.
2.4 Za účelom marketingu a vylepšovania ponuky produktov a služieb využíva spoločnosť
MediPark s.r.o. informácie o tovare, ktoré si zákazníci zakúpili. V prípade, že ste v prehliadači povolili ukladanie súborov cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návštevách webových stránok spoločnosti MediPark s.r.o., o prezeraných produktoch a ďalších aktivitách na webových stránkach.
3 Účel spracovania osobných údajov
3.1 Pre vybavenie objednávky, t.j. k splneniu zmluvy medzi spoločnosťou MediPark s.r.o.
a zákazníkom, využívame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spracovanie tu uvedených údajov prebieha od
momentu zaevidovania objednávky, spracovanie objednávky, platba, vrátenie platby, doručenie objednávky, prípadne jej vrátenie. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nevie spoločnosť MediPark s.r.o. vybaviť a doručiť Vám Vašu objednávku.
3.2 Pre ponuku produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame emailovú adresu a prípadne telefónne číslo na zasielanie SMS. V prípade zasielania ponúk využívame informácie o Vami zakúpených tovaroch a zasielame Vám oznámenia súvisiace s podobným alebo rovnakým tovarom, ktorý ste si u nás zakúpili. Spracovanie a využívanie vykonávame z dôvodu zefektívnenia našej podnikateľskej činnosti v podobe limitovaného priameho marketingu s cieľom ponúknuť zákazníkom najvhodnejší produkt ako aj z dôvodu prispôsobovania našej ponuky produktov potrebám zákazníkov. SpoločnosťMediPark s.r.o. nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek sa z odberu noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webových stránkach zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na dokončenie objednávky zákazníka. Súhlas udeľuje spoločnosti MediPark s.r.o. zákazník v priebehu registrácie na webových stránkach alebo neskôr v nastavení užívateľského konta. Zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade odvolania súhlasu nebude spoločnosť MediPark s.r.o. údaje o zákazníkovi ďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať.
3.3 Pre ponuku produktov užívateľom formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva spoločnosťMediPark s.r.o. e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe súhlasu užívateľa, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môže užívateľ naďalej plne využívať webové stránky. Súhlas spoločnosti MediPark s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na webovej stránke môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Užívateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. V prípade odvolania súhlasu nebude spoločnosť MediPark s.r.o. údaje o užívateľovi ďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať.
3.4 Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracovávame údaje o návšteve a o návštevníkoch webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach prostredníctvom súborov cookies (malé textové súbory uložené v zariadení návštevníka). Súbory cookies môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Pri ďalšej návšteve webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila. Súbory cookies umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie návštevníka a zapamätať si o návštevníkovi webovej stránky a jeho aktivitách vykonaných počas návštevy webovej stránky. Získavaním informácií môže spoločnosť MediPark s.r.o. zisťovať záujmy návštevníka a ponúknuť mu vhodný produkt alebo štatisticky vyhodnocovať jeho správanie, získavať analýzy a reporty, pričom spracovanie je v tomto prípade spravidla automatizované. Spracovanie je možné len na základe súhlasu návštevníka s používaním príslušných cookies. Súhlas je úplne dobrovoľný, pričom návštevou webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. K dispozícii má návštevník aj ovládacie prvky na blokovanie alebo vymazanie vymazanie súborov cookies a ich používanie počas návštevy webovej stránky je na rozhodnutí návštevníka. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies, avšak návštevník môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies v internetovom prehliadači (povoliť všetky alebo povoliť len niektoré súbory cookies). Ak zakáže návštevník súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti webových stránok nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť
obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu.
4 Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení
4.1 Užívatelia aj zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
4.1.1 kliknutím na príslušný odkaz umiestnený na konci každého obchodného oznámenia; alebo
4.1.2 namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese eshop@orto-pomocky.sk alebo
4.1.3 prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
5 Prístup k osobným údajom
5.1 Osobné údaje o zákazníkoch, užívateľoch a návštevníkoch sú spracovávané spoločnosťou MediPark s.r.o. jej spolupracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a to aj po skončení spolupráce so spoločnosťou MediPark s.r.o. Spoločnosť MediPark, s.r.o. poveruje ako prevádzkovateľ spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, t. j. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je v zmysle § 5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov každý, kto spracúva osobné údaje pre spoločnosť MediPark a to za účelom a spôsobom, ktoré spoločnosť MediPark s.r.o. určí. V prípade, ak je na pracovanie vyžadovaný súhlas, odovzdáva spoločnosť MediPark s.r.o. údaje sprostredkovateľom iba v prípade, ak je súhlas udelený. Sprostredkovateľom sú zo strany spoločnosti MediPark odovzdávané len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie poskytovania služieb. Medzi sprostredkovateľov spoločnostiMediPark s.r.o. patria:
3.1.1 účtovný a fakturačný systém Pohoda, Flowii
3.1.2 prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Česká pošta a.s., Packeta, SPS
3.1.3 Google LLC, Facebook, Inc., Mailchimp (nástroje pre on-line marketing)
6 Dĺžka spracovávania osobných údajov
6.1 Spoločnosť MediPark s.r.o. spracováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania a na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru V zmysle príslušných právnych predpisov spoločnosť MediPark s.r.o. uchováva údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch po dobu požadovanú osobitným predpisom.
6.2 Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom a užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov.
6.3 Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva spoločnosťMediPark s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. po dobu, kedy ukladanie cookies návštevník povolí vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za týmto účelom.
6.4 Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť
MediPark s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich spoločnosti MediPark s.r.o. z príslušných právnych predpisov.
7 Poučenie pre dotknuté osoby, t.j. osoby poskytujúce osobné údaje

7.1 Ak spoločnosť MediPark s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
7.1.1 Právo požadovať od spoločnosti MediPark s.r.o. prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
7.1.2 Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť MediPark s.r.o. bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
7.1.3 Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť
MediPark s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a zároveň spoločnosť
MediPark s.r.o. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (d) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
7.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť MediPark s.r.o. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (a) napadnete správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť Clickpoint, s.r.o. už
nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči
spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či
oprávnené dôvody spoločnosti MediPark s.r.o. prevažujú nad vašimi oprávnenými
dôvodmi.
7.1.5 Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich
osobných údajov.
7.1.6 Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste
poskytli spoločnosti MediPark s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto
právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom
súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7.2 V prípade ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
7.3 Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.
7.4 Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.
7.5 Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla agentúry alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe na na e-mailovú adresu: eshop@orto-pomocky.sk
7.6 V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť MediPark s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Zároveň máte právo podať sťažnosť

Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť MediPark s.r.o. nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8 Bezpečnosť
8.1 Spoločnosť MediPark s.r.o. nakladá s osobnými údajmi plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8.2 Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom (antivírusové programy, zabezpečené servery).
9 Kontaktné údaje
9.1 Akékoľvek pripomienky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia si svojich práv sa obráťte na spoločnosť MediPark s.r.o. e-mailom na adresu eshop@orto-pomocky.sk, alebo na telefónnom čísle 0911860725.
10. Platnosť a účinnosť
10.1. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 18. novembra 2023.